Tepelné čerpadlá – využívajte naplno ich výhody

Vedeli ste, že spaľovaním uhlia či ropy využívame slnečnú energiu „uskladnenú“ v tejto tuhej podobe? Ľudstvo využíva obnoviteľné zdroje už desiatky tisíc rokov a do budúcnosti tomu nebude inak, práve naopak. Ako si ľudia viac uvedomujú dopad svojho správania na životné prostredie, dopyt po obnoviteľných zdrojoch prudko rastie, a to aj zo strany domácností, ktoré si miesto klasických kotlov na tuhé palivá zaobstarávajú tepelné čerpadlá. V Nemecku môžete už dnes nájsť tepelné čerpadlo ako hlavný zdroj tepla až u 40% novostavieb!

Tepelné čerpadlá - využívajte naplno ich výhody

Tepelné čerpadlá – využívajte naplno ich výhody (Foto: ivt.sk)

Prečo teda nevyužiť výhody tepelných čerpadiel pre Váš prospech? Či už ide o nízke ceny za energie, možnosť ohrevu vody, schopnosť fungovať ako klimatizácia, prívetivosť k životnému prostrediu, spoľahlivosť v dlhodobom horizonte.

Čo od Vás bude predajca potrebovať?

Bohužiaľ, univerzálne tepelné čerpadlo neexistuje a budúcich majiteľov tepelných čerpadiel tak neminie prieskum trhu. Počas toho, predajcovia tepelných čerpadiel budú musieť svoje odporúčania opierať o:

 • očakávaný objem spotrebovaného tepla,
 • požiadavka na to, aby tepelné čerpadlo ohrievalo či neohrievalo vodu,
 • dispozície nehnuteľnosti, pre ktorú tepelné čerpadlo bude dodávať teplo,
 • veľkosť a dostupnosť pozemku v okolí nehnuteľnosti.

Ukážku toho, ako vyššie uvedené faktory ovplyvňujú vhodnosť jednotlivých typov čerpadiel nájdete na tejto stránke webu spoločnosti IVT Tepelné čerpadlá.

Vyberajte si už samotného predajcu

Zároveň, veľmi dôležité je riešiť kúpu tepelného čerpadla s predajcom, ktorý je schopný Vám ponúknuť kvalitný produkt a záručný aj pozáručný servis. Medzi tepelnými čerpadlami rovnakého typu (napr. voda/vzduch) sú veľké rozdiely, s informáciami pre zákazníkov sa dokonca aj podvádza, preto je vhodné vziať pri výbere čerpadla do úvahy to, či disponuje či nedisponuje európskou značkou kvality Q, ktorá Vám ako klientovi dáva garanciu toho, že:

 • parametre uvádzané na tepelnom čerpadle zodpovedajú skutočnosti (toto overuje nezávislé technické centrum),
 • dovozca či výrobca poskytuje dostatočnú technickú podporu a zároveň má vybudovanú servisnú sieť s reakčnou dobou do 24 hodín,
 • hlavné komponenty sú v zhode s medzinárodnými i národnými predpismi,
 • akustický hluk čerpadla za prevádzky neprevyšuje stanovenú úroveň,
 • tepelné čerpadlo je dodávané s návodom v národnom jazyku,
 • na tepelné čerpadlo sa vzťahuje záruka dodávok náhradných dielov po dobu minimálne desiatich rokov,
 • tepelné čerpadlo dosahuje aspoň týchto hodnôt ukazovatele COP:
  • 4,3 pri čerpadlách zem/voda
  • 5,1 pri čerpadlách voda/voda
  • 3,1 pri čerpadlách vzduch/voda
  • 4,3 pri čerpadlách priame odparovanie/voda

Správne vybrané kvalitné tepelné čerpadlo Vám môže spoľahlivo slúžiť desiatky rokov. Naproti tomu, nekvalitné čerpadlo či čerpadlo nesprávneho typu Vám naopak môže začať pôsobiť bolesti hlavy už na začiatku prvej vykurovacej sezóny. Nesnažte sa teda ušetriť pár euro kúpou menej kvalitného produktu či menej odbornej inštalácie.

Text:PR