Funguje havarijné poistenie aj v zahraničí? ÁNO!

Plánujete cestu do zahraničia? Potom je načase skontrolovať, či máte uzatvorené havarijné poistenie a ako. Poznáte to. Dlhý čas strávený za volantom, únava, chvíľka nepozornosti, dopravné zápchy. Buďte pripravení a nebuďte zaskočení.

Funguje havarijné poistenie aj v zahraničí? ÁNO!

Funguje havarijné poistenie aj v zahraničí? ÁNO! (zdroj: komerčný článok)

Práve pre tieto prípady sa totiž oplatí mať uzatvorené havarijné poistenie. Pravdepodobnosť nehody spôsobenej vlastnou vinou stúpa. Auto napchaté vecami až po strechu zase láka zlodeja.

Slovník pojmov

Aký je rozdiel medzi povinným zmluvným poistením a havarijným poistením?

Povinné ručenie je zo zákona povinné a jeho účelom je ochrániť vás v prípade spôsobenia ujmy na zdraví alebo škody na majetku iným účastníkom cestnej premávky. kryje:

· Škody spôsobené na zdraví alebo úmrtí

· Škody v podobe ušlého zisku

· Náklady na liečbu zranenej osoby (tie preplatí zdravotnej poisťovni)

· Právne zastúpenie poškodeného pri nároku na náhradu škody

· Odťah poškodeného vozidla z miesta nehody a náhradnú dopravu poistenému.

Havarijné poistenie nie je na rozdiel od povinného ručenia povinné. Dojednáva sa za účelom minimalizácie rizika na vozidle alebo jeho časti pre poistné nebezpečenstvá ako havária, odcudzenie, vandalizmus alebo živelné udalosti (All Risk) alebo len pre ochranu niektorých z vyššie uvedených (napr. len havárie alebo len odcudzenia).

Môžeme ho rozdeliť na:

· Havária

· Odcudzenie vozidla

· Vandalizmus

· Živelné pohromy

· Nákupy náhradných dielov určených na opravu vozidla

· Neoprávnené využitie automobilu

Na čo si dať pri dohode havarijného poistenia pozor?

Jednoducho povedané – či máte dohodnuté presne to, čo na cesty potrebujete. Asistenčné služby totiž môžu byť v určitej miere aj súčasťou povinného ručenia. To ale neobsiahne všetko potrebné.

Asistenčné služby

Nikdy neviete, kedy ich budete potrebovať. Pred cestou si skontrolujte, či ich máte dohodnuté a pre aké situácie. Poznačte si tiež telefónne číslo a majte ho poruke. Nebudete predsa niekde v pustatine bez internetu dolovať telefónne číslo z toho najspodnejšieho kufra.

Aké sú jej výhody a s čím vám môže pomôcť?

· Asistenčná služba s vami bude hovoriť slovensky

· Pomôže zariadiť odťah alebo opravu vozidla

Rozsah služieb, na ktoré máte nárok, sa líši podľa poisťovne a dohodnutého produktu. Je dôležité si podmienky naštudovať. Máte nárok na odtiahnutie do najbližšieho servisu – akéhokoľvek, alebo si servis môžete vybrať? A kto bude hradiť ubytovanie v čase, keď bude auto v servise?

Územná platnosť

Ďalšia dôležitá vec, ktorú treba skontrolovať. A to ako u povinného zmluvného poistenia, tak aj u havarijného. Územnú platnosť povinného zmluvného poistenia si overíte na zadnej strane zelenej karty, platnosť havarijnej poistky priamo v poistných podmienkach.

A urobte to doma. Určite nechcete zistiť niekde v Albánsku alebo Moldavsku, že tu vám žiadne poistenie neplatí. Je to totiž veľmi pravdepodobné. Kým napríklad v Taliansku vám platí automaticky.

Komerčný článok