Príčiny vzniku močových zápalov u mužov

Ako prvé začneme s pohlavne prenosnými chorobami. Anaeróbne baktérie, ktoré ku rozmnožovaniu nepotrebujú kyslík, sú pôvodcami nákazy (Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum, Trichomonas vaginalis a iné). Podmienkou pre úspešné doliečenie choroby je dočasná sexuálna abstinencia,po dobu, kým sa baktérie nachádzajú v tele pacienta.

Príčiny vzniku močových zápalov u mužov

Príčiny vzniku močových zápalov u mužov

Vznik močových zápalov u mužov

Ďalšou závažnou príčinou, ktorá môže byť za vznikom močových zápalov je prostata. Choroba prostaty, ktorá postihuje pohlavné žľazy v genitáliách, čoho následkom je zväčšenie prostaty. Zväčšená prostata bráni úplnému močovému vyprázdneniu prítomnosťou zvyškov kyseliny močovej, organických/anorganických látok. Tie sťažujú prácu močovému mechúru, má problém vysporiadať sa so zvyškami toxických látok. Infekcia sa tak rozširuje a spôsobuje bolesť pri močení.

Vyššie spomenuté choroby najviac postihujú pohlavne aktívnych mužov vekovej kategórie 18 až 24 rokov. Pri strednej generácii mužov choroba dosahuje stagnáciu a zvyšuje sa hlavne pri mužoch v poproduktívnom veku okolo 60 rokov. Ak trpíte cukrovkou, aj to zvyšuje možnosť vzniku močových zápalov, to platí ako u mužov, tak aj u žien.

Časté sú už spomínané aAnaeróbne baktérie, ktoré ku rozmnožovaniu nepotrebujú kyslík, sú pôvodcami nákazy (Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum, Trichomonas vaginalis a iné). Podmienkou pre úspešné doliečenie choroby je dočasná sexuálna abstinencia,po dobu, kým sa baktérie nachádzajú v tele pacienta.